Luigi Maria Corsanico legge Samuel Beckett

da qui

Samuel Beckett

Que ferais-je sans ce monde
sans visage sans questions
(1948)
Questa poesia è tratta dal volume
“Samuel Beckett, Le poesie”,
a cura di Gabriele Frasca, Einaudi 1999

Lettura di Luigi Maria Corsanico

Alban Berg, Klavierstück in h-moll

************************************************* Continua a leggere